Nemzetközi konferencia és kiállítás Tours-ban

A tours-i Université François Rabelais Egyetem nagyszabású nemzetközi konferenciát szervezett La figure martinienne : Essor et renaissance de l’Antiquité tardive à nos jours (Szent Márton alakja: fellendülés és újjászületés a késő antikvitástól napjainkig) címmel. A nemzetközi tudományos konferenciára 2016. október 12–15. között került sor Tours-ban, a város patinás megyei önkormányzati székhelyén. Az előadások bemutatták a szent kultuszának változásait a késő antik kortól a karoling korszakon és a középkoron át egészen napjainkig. A tours-i egyetem Középkori történelem tanszékének professzorai által szervezett rendezvényen előadóként képviselte az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontot Tóth Ferenc, valamint poszterrel szerepelt Újváriné Tüskés Anna. Tóth Ferenc előadását a Szent Márton-tiszteletnek Szombathely kora újkori történetében betöltött szerepéről tartotta. Tüskés Anna poszterével bemutatta Szent Márton változó alakját a 17–18. századi magyar prédikációkban. Előadást tartott még a szent püspök-szerzetesről Sághy Marianne a Central European University munkatársa és magyar vonatkozású poszterrel szerepelt Kiss Gábor, Zágorhidi Czigány Balázs és Zsámbéky Monika „Szent Quirintől Szent Mártonig: keresztény kontinuitás Szombathelyen” és „Szent Márton-ereklyék Szombathelyen” címmel. A poszterek itt tekinthetőek meg.

A Szent Márton születésének 1700. évfordulóján megvalósult rendezvény magas szakmai színvonalát az Óceániától Jeruzsálemen át Dublinig számos országból meghívott kutatók biztosították. A szervezők tudatosan igyekeztek megszólítani a különböző diszciplínák kutatóit: az előadók a Szent Márton-kutatás jeles képviselői, történeti, hagiográfiai, régészeti, irodalmi, néprajzi és zenetörténeti szempontból vizsgálták Szent Márton alakját és kultuszának változó tartalmait. A 4. századi Római Birodalom számos tartományában megfordult Márton útvonala a mai Európa számos országát kapcsolja össze: tiszteletének csomópontjai ennek megfelelően Magyarországon, Olaszországban, Németországban és Franciaországban találhatók. Ezért fontos a különböző országok kutatói közötti együttműködés Szent Márton kutatása kapcsán. A több éves előkészítő munkával, nagyon körültekintően megtervezett konferencia főként francia nyelven zajlott, de német és angol nyelvű előadások is elhangzottak. A konferencia előadásainak egy részéről videófelvétel készült, amely hamarosan megtekinthető lesz a videotorium.hu honlapon.

A háromnapos konferenciát egynapos kirándulás zárta: délelőtt a Szent Márton által alapított marmoutier-i apátság turisták számára nem látogatható régészeti feltárásán vezetett az ásatás vezetője; délután a candes-i Szent Márton templomot látogatta meg a csoport, ahol Márton meghalt, és ahonnan a tours-iak ellopták a holttestét. A szervezők a konferencián elhangzott előadásokat francia és német tanulmánykötet formájában is meg kívánják jelentetni. A konferencia utórendezvényeként került sor ez év november 5-én Chinon-ban egy újabb kis konferenciára, amelyen szekcióelnökként szintén részt vett Tóth Ferenc tudományos tanácsadó.

A konferenciával szinte egy időben, október 8-án nyílt meg a Martin de Tours. A Le rayonnement de la cité (Tours-i Márton. A város kisugárzása) című jubileumi nagyszabású kiállítás, amely a római alapokra épült püspöki palota egy részét elfoglaló tours-i Szépművészeti Múzeumban kapott helyet. A kiállításra ugyancsak számos ország jó pár gyűjteményéből – köztük Szombathelyről és Budapestről – érkeztek műtárgyak. A kiállítás videója itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=zJCeSywPno0 . A kiállítás szervezésében és a katalógus elkészítésében szintén közreműködött az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont részéről Tóth Ferenc és Újváriné Tüskés Anna. A kiállítás már az első hetekben hatalmas sikert aratott Franciaországban, erről meggyőzően tanúskodik a látogatók kiemelkedően nagy száma és a francia sajtó pozitív visszhangja.

Galéria